Kontakt

Chata Brněnka

Vernířovice 95

78815

brnenka@brnenka.net

tel : 601 565 001

tel : 608 444 659

www.vernirovice.cz

www.brnenka.net

Provozovatel: Roman Šikula Vondrákova 17 Brno 635 00 Ičo 11480831, tel 608 709 162 Živnostenský list vydaný v Brně dne 26.8.2004 číslo jednací:33924/04 , Evidenční číslo 370200-2154272-00

informace k ochraně osobních údajů

Kdo bude odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů?

Správce:

Roman Šikula , IČO 11480831, se sídlem Vondrákova 17, Brno 63500

Živnostenský list vydaný v Brně dne 26.8.2004 číslo jednací:33924/04 , Evidenční číslo 370200-2154272-00

Proč a jak budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Účely zpracování:

Roman Šikula bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a v kontaktním dotazníku, jen za účelem zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřízení Vašich připomínek.

Pokud udělíte svůj souhlas, bude dále zpracovávat výše uvedené kontaktní osobní údaje a historii relevantní komunikace s Vámi pro účely přímého marketingu, kdy Vás bude různým způsobem oslovovat se zajímavými nabídkami vhodnými přímo pro Vás, včetně zasílání různých obchodních sdělení

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně v kontaktní databázi.

Právní základ:

Roman Šikula je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky v rámci komunikace před případným uzavřením smlouvy .Bez poskytnutí údajů nebude možné Vaši poptávku vyřídit.

Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bude se provádět na základě Vašeho dobrovolného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat nebo se můžete odhlásit z odběru obchodních sdělení při každém zaslání takového obchodního sdělení podle příslušných instrukcí. Do odvolání Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů.

Komu budou Vaše údaje poskytnuty nebo zpřístupněny?

Příjemci:

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí (např. advokáti).

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budou uchovávány jen po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší poptávky, pak budou vymazány.

Pokud udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, budou Vaše údaje uchovávány po dobu trvání činnosti , dokud neodvoláte svůj souhlas s tímto zpracováním nebo se neodhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Jaká máte práva?

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (pokud uplyne doba pro uchování osobních údajů nebo odvoláte svůj souhlas/odhlásíte se z odběru obchodních sdělení), popřípadě na omezení zpracování.

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. 

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

pro úpravu textu.